FAQ (Frequently Asked Questions)

1️⃣ www.echem.lk වෙබ් අඩවියේ student portal වෙත පිවිස, එහි create account වෙත පිවිස තමාට ගිණුමක් සකස්කර ගැනීම හා එහිදී තම email ලිපිනයට ලැබෙන email එක හරහා තම ගිණුම verify කරගැනීම. (වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා – https://vimeo.com/541408342/4699cf7350)

2️⃣ තම ගිණුමට log වී student’s dashboard වෙත පිවිසීමෙන් අනතුරුව “Join a Class” හරහා ගොස් ඔබ උසස්පෙළට මුහුණ දෙන වසරට අදාලව ඔබට සහභාගී වීමට අවශ්‍ය පන්තිය තෝරා ලැබෙන Google form එක පිරවීම. (එහිදී දිනයක් තුළ email එකක් ලෙස ඔබට index number එකක් ලැබෙනු ඇත. කෙසේ වෙතත් පන්තිය මිලදී ගෙන අධ්‍යනය කිරීමට index number එකක් අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ) (වැඩිදුර උපදෙස් සඳහා – https://vimeo.com/541407907/f88ac2805b)

3️⃣ student’s dashboard හි ඇති “purchase classes” හි ඔබට සහභාගී වීමට අවශ්‍ය පන්තිය පන්තිය තෝරාගෙන මිලදී ගැනීම. (පන්තියක් මිලදී ගන්නා ආකාරය දැක්වෙන tutorial වීඩියෝව –https://vimeo.com/541406932/57bc7c3066)

4️⃣ student’s dashboard හි ඇති “My Classes” හරහා ගොස් ඔබ ඉහත මිලදී ගත් 2021 Paper Class පන්තිය තෝරාගෙන අධ්‍යනය කිරීම.

1️⃣ www.echem.lk ➡️ Student Portal ➡️ Create Account වෙත පිවිස වෙබ් අඩවියේ ගිණුමක් සාදාගන්න. (උපදෙස් සහිත video එකක් ඒ අසල ඇති Tutorials වල ඇත.)
2️⃣ සාදාගත් ගිණුමට log වී දිස්වන තිරයේ (Student Dashboard) ඇති Join a class වෙත පිවිස 2021 යටතේ ඇති Rapid Revision වෙත පිවිස, ලැබෙන Google Form එක පුරවා submit කරන්න.
3️⃣ Student Dashboard හි පහළින් ඇති Tutorials වෙත පිවිස පන්තියක් මිලදී ගන්නා ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝව හොඳින් නරඹා ඒ ආකාරයට පන්තිය මිලදී ගන්න. (Card Payments හෝ Bank Payments කල හැක.)
4️⃣ පහත ආකාරයට type කරන ලද WhatsApp පණිවිඩයක් 0713922996 දුරකථන අංකයට යොමු කරන්න. ඒ සමග ඔබ මුදල් ගෙවූ බවට අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාදෙන email පණිවිඩයේ / Bank Receipt එකෙහි screenshot එකක් හෝ ඡායාරූපයක් ද එවන්න.
උදා:
Name : Supun Thathsara
WhatsApp no : 0712345678
Index No: OB1234 (තවම index number එකක් ලැබී නොමැති නම් හිස්ව තබන්න)
Amount paid : 3000/=
Class : Rapid Revision
5️⃣ ඉහත පියවර 4 ආවසානයේ ඔබ පන්තියට සම්බන්ධ වීම අවසන් වන අතර, 4 වන පියවර අවසානයේ සිට පැය 6ක් තුළ ඔබ Whatsapp සමූහයකට ද ඇතුලත්වනු ඇත. Student Dashboard හි My Classes වෙත පිවිස 2021 Rapid Revision යන්න හරහා පන්තිය අධ්‍යනය කිරීමට ඔබට හැක.

බැංකු තැන්පතුවකින් මුදල් ගෙවීම සිදු කිරීම සඳහා පහතින් දැක්වෙන දෙක සම්පූර්ණයෙන් නරඹා එහි දැක්වෙන පියවර නිවැරදිව අනුගමනය කරන්න.

  1. අවශ්‍ය පන්තිය තෝරාගෙන මිලදී ගන්නා ආකාරය
  2. බැංකු තැන්පතුවක් සිදු කර එම slip එක අප වෙත submit කළ යුතු ආකාරය

2021 General Revision, 2021 Paper Class, 2022 Special Group Class, 2023 Special Group Class යන පන්ති සඳහා සහභාගී වීමට ඔබ ලියාපදිංචි වීමේ පෝරමය පුරවා දිනක් ඇතුළත ඔබගේ index number එක සඳහන් email එකක් ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත. (පැය 24ක් තුළ ද එවන්නක් නොලැබුණි නම් https://t.me/echemlk_hotline වෙත පිවිස message එකක් යොමු කරන්න)

2021 Rapid Revision පන්තියේ සිසුන්ට එසේ email එකක් නොලැබෙන අතර, එකක් ලබාගැනීම සඳහා පහත ආකාරයට type කරන ලද WhatsApp පණිවිඩයක් 0713922996 දුරකථන අංකයට යොමු කරන්න. ඒ සමග ඔබ මුදල් ගෙවූ බවට අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාදෙන email පණිවිඩයේ / Bank Receipt එකෙහි screenshot එකක් හෝ ඡායාරූපයක් ද එවන්න.

උදා:
Name : Supun Thathsara
WhatsApp no : 0712345678
Amount paid : 3000/=
Class : Rapid Revision

පන්තියට අලුතින් සහභාගී වන සිසුන් සංඛ්‍යාව ඉතා ඉහළ බැවින් අවශ්‍යතාවය සහිත සිසුන්ට පමණක් Instructing පහසුකම ලබා දීමට අප තීරණය කර ඇත. (whatsapp groups පවතින්නේ කටයුතු සඳහා වේ)

පන්තියේ සිසුන් කණ්ඩායම් වලට වෙන් කර, එම කණ්ඩායමට එක් Instructor කෙනෙක් බැගින් ලබාදීම මෙහිදී සිදු වන අතර ඔබට මතුවන ගැටලු, අවශ්‍ය උපදෙස් හා ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර බැලීම එම instructor හරහා සිදු වේ. මේ පිළිබඳව වැඩිදුර තොරතුරු ගැනීමට ප්‍රතිඵල ලැබීමට පෙර සිට අප පන්තියට සහභාගී වන සිසුන්ගෙන් ඒ පිළිබඳවද විමසීම වඩා යෝග්‍ය වේ.

කොන්දේසි –
සෑම සතියකම ඔබ වෙත අප පන්තියෙන් ලබාදෙන Homework හා අනෙකුත් සියළු පැවරුම් දෙන ලද කාලය තුළ සම්පූර්ණ කර අදාල instructor වෙත එවිය යුතු ය. ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්තියට සහභාගී වන සියළු ම සිසුන් අනිවාර්යයෙන් ම ප්‍රශ්න පත්‍රය සිදු කළ යුතුයි.

එසේ නොකරන ඕනෑම සිසුවෙකුගේ instructing පහසුකම ඉවත් කෙරෙන අතර කිසිදු ඉල්ලීමක් මත නැවත ඇතුලත් කිරීමක් සිදු නොවේ.

ඉහත කොන්දේසි වලට එකඟව ඔබට Instructing whatsapp group එකකට සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය නම්,

ඔබ අප පන්තියට සහභාගි වන විට මුදල් ගෙවීමෙන් පසු පහත ආකාරයට type කරන ලද WhatsApp පණිවිඩයක් 0713922996 දුරකථන අංකයට යොමු කරන්න. ඒ සමග ඔබ මුදල් ගෙවූ බවට අපගේ වෙබ් අඩවියෙන් ලබාදෙන email පණිවිඩයේ / Bank Receipt එකෙහි screenshot එකක් හෝ ඡායාරූපයක් ද ඒ සමඟ එවන්න.

උදා:
Name : Supun Thathsara
WhatsApp no : 0712345678
Index No: OB1234
Amount paid : 3200/=
Class : Revision + Paper

සැ.යු. මේ සඳහා අප⁣ විසින් ඔබගේ පන්ති ගාස්තුවට අමතරව කිසිඳු අමතර මුදලක් අය නොකෙරේ.

පන්තිය මිලදී ගැනීමෙන් අනතුරුව My Classes වෙත පිවිසෙන්න. එහි ඔබ මිලදීගත් පන්තිය ඇත්නම් ඔබගේ මිලදී ගැනීම සාර්ථක වේ. (සැ.යු. – බැංකු තැන්පතුවක් හරහා සිදුකළ මුදල් ගෙවීමක් සඳහා පන්තියකට අවසර ලැබීමට පැය 6කට ආසන්න කාලයක් ගතවිය හැක.)

ඔබ කලේ බැංකු තැන්පතුවක් නම් එය අප විසින් පරික්ෂාකර පන්තිය සඳහා අවසර ලබාදීමට පැය 6ක පමණ කාලයක් ගතවේ. නමුත් ඔබ කළේ කාඩ්පත් මඟින් ගෙවීමක් නම් ඒ සඳහා ඔබට එම මොහොතේම අවසර ලැබිය යුතු යි. එසේ ලැබී නොමැති නම් https://t.me/echemlk_hotline වෙත පිවිස ඒ බව message එකකින් දන්වන්න.  

කාඩ්පතක් මඟින් ගෙවීම
කාඩ්පතක් මඟින් ගෙවීමක් සිදුකළ විට එම මොහොතේම ඔබට අදාල පන්තිය සඳහා අවසර ලැබෙන අතර බැංකු තැන්පතුවක් මඟින් කළ ගෙවීමක් අප පාර්ශ්වයෙන් තහවුරු වී අදාල පන්තිය සඳහා අවසර ලැබීමට පැය 6කට ආසන්න කාලයක් ගතවේ.

නැත, ඕනෑ ම visa හෝ master කාඩ්පතක් (credit හෝ debit) මඟින් ගෙවීම සිදු කළ හැක.